Informovanie o spracovávaní osobných údajov pre účely objednania, odoslania a dodania tovaru.

Spoločnosť AKU-SHOP.CZ sro, so sídlom Teplická 137, IČ 27342310, zapísaná na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 25209. (ďalej len "Správca"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č . 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Spracovávané osobné údaje:
- meno a priezvisko
- emailová adresa
- telefónne číslo
- fakturačná adresa
- dodacia adresa
- história objednávok

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
- plnenie kúpnej zmluvy (administrácia objednávky, odoslanie objednávky a vystavenie daňových dokladov)

Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 5 rokov, a to za účelom spracovania osobných údajov, ktoré  je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
- správca hostingových služieb: IGNUM s.r.o., so sídlom Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČO: 26159708.
- spracovanie účtovníctva Daniela Diazová Maurisová so sídlom Děčín - Děčín IX-Bynov 171, Na cestičiek, PSČ 405 05, IČ: 64706001.

Podľa objednaného dopravcu:
- Česká pošta, š.p., so sídlom Praha 1, Politických väzňov 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983
- Direct Parcel Distribution CZ, s. R. O., So sídlom Říčany u Prahy, Poľná 135, PSČ 251 01, IČ: 61329266
- General Logistics Systems Czech Rep. s.r.o., Priemyselná 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961
- PPL CZ s.r.o., so sídlom K borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798
- Geis Parcel CZ s.r.o. , So sídlom Krajinská 211 / I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany, IČO: 63077051

- GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21  Lieskovec

- DPD, Technická 4313/7, 821 04 Bratislava

- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1


Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
- vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, tento krok bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov
- požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
- vyžiadať si u Správcu prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
- u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
- nechať vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 
- požadovať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.