Informujeme o spracovaní osobných údajov pre účely merania návštevnosti a marketingu

Informujeme Vás týmto, že spoločnosť AKU-SHOP.CZ sro, so sídlom Teplická 137, IČ 27342310, zapísaná na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 25209 (ďalej len "Správca"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Spracovávané osobné údaje:
- marketingové cookies (anonymný)

- meranie návštevnosti (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie)

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom oprávneného záujmu:
- meranie návštevnosti,
- personalizácie reklamy.

Doba spracovania údajov:
 - 90 dní, ak túto dobu nepredĺžite

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
- poskytovateľom služby Google AdWords a Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
- poskytovateľom služby Overené zákazníkmi, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o.
, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ). Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
- vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, tento krok bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu

- požadovať od Správcovi informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
- vyžiadať si u Správca prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
- u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
- nechať vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovanie
- požadovať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov